Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Son güncelleme tarihi 30 Haziran 2021

Giriş

Kanal Finans Danışmanlık Limited Şirketi olarak gizliliğinize ve verilerinizin güvenliğine değer veriyoruz. Bu nedenle, sizi hangi verileri topladığımız, veri toplamanın amaçları ve verilerinize ilişkin haklarınızla ilgili olarak aydınlatmak amacıyla bu Gizlilik Politikası’nı hazırladık.

Bu Gizlilik Politikası yalnızca https://kanalfinans.info (“internet sitemiz”) için geçerlidir. Bu Gizlilik Politikası’nı kabul etmiyorsanız, internet sitemizi kullanmaya devam etmemelisiniz.

Topladığımız veriler

İnternet sitemize üye olurken bize doğrudan ad, soyad, kullanıcı adı ve eposta adresiniz gibi veriler sağlarsınız. İnternet sitemize üyelik esnasında IP adresinizi topluyoruz.

Sitemizden eğitim satın aldığınızda yukarıdaki bilgilere ek olarak yasal zorunluluk nedeniyle fatura bilgilerinizi istiyoruz. Bireysel müşteriler için fatura bilgilerinizde ad, soyadı, adres, TC kimlik no bilgileri, kurumsal müşteriler için şirket unvanı, adres, vergi dairesi ve vergi numarası bilgilerinin toplanması gerekmektedir.

Topladığımız verileri nasıl kullanıyoruz?

Bize doğrudan sağladığınız verileri, hesabınızı oluşturmak ve devamlılığını sağlamak, internet sitemizdeki özelliklerden faydalanabilmeniz, eğitimlere kayıt olmanız ve eğitim faturası düzenlenmesi için kullanıyoruz. Bu kullanımın yasal dayanakları, onayınız, bir sözleşmenin kurulması ve ifası, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz için zorunlu olması, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesidir.

IP adresiniz, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’dan kaynaklanan yasal yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla toplanır ve saklanır.

Verilerinizi ne kadar süreyle saklıyoruz?

Üye olurken doğrudan paylaştığınız verileri internet sitemize üyeliğiniz devam ettiği sürece sistemlerimizde saklıyoruz.

IP adresiniz, sistemlerimizde bir yıllığına saklanır.

Fatura bilgilerinizi faturaların saklanması gereken yasal süre boyunca saklıyoruz.

Verilerinizin paylaşımı

Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için resmi merciler ve mahkemelerden gelen bağlayıcı taleplere cevap vermek amacı dışında verilerinizi 3. kişilerle paylaşmıyoruz.

Çerezler

Çerez politikamızı incelemek için tıklayın.

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınız

Aşağıda açıklanan haklarınızı [email protected] adresine eposta göndererek kullanabilirsiniz.

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme hakkı
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi ve kopyalarını talep etme hakkı
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkı
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkı
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme hakkı
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme hakkı
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ve yok edilmesinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme hakkı
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkı
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkı
 • Kişisel verilerinizin tamamının veya bir kısmının işlenmesine son verilmesini talep etme hakkı
 • İşlenen kişisel verilerinizin elektronik formatta bir kopyasını isteme ve bunların bir başka kişiye iletimini talep etme hakkı
 • Kişisel verilerinizi işlememize istediğiniz zaman itiraz etme hakkı

Gizlilik Politikamızda değişiklikler

Gizilik politikamızda önceden bildirmeden değişiklik yapabiliriz. Yaptığımız değişikliklerden veya güncellemelerden haberdar olabilmek için aralıklı olarak bu sayfayı kontrol edebilirsiniz.

 1. Bizimle iletişime geçin

Bizimle her zaman [email protected] veya aşağıdaki posta adresine yazarak bu Gizlilik Politikası’yla ilgili sorularınız ve yorumlarınız hakkında iletişime geçebilirsiniz.

 

Posta adresi :

BARBAROS MAH. MOR SÜMBÜL SK. TEKNİK YAPI DELUXIA
PALACE A BLOK NO: 5 A İÇ KAPI NO: 473

ATAŞEHİR/İSTANBUL