Ön bilgilendirme formu ve Mesafeli satış sözleşmesi

Ön bilgilendirme formu

1- SATICININ BİLGİLERİ

Unvan: Kanal Finans Danışmanlık Limited Şirketi

Adres: Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. Teknik Yapı Deluxia Palace A Blok No:5 A İç Kapı No: 473, Ataşehir/İstanbul

İnternet Sitesi: https://kanalfinans.info

E-posta adresi: [email protected]

2- ÜRÜNÜN TEMEL NİTELİKLERİ

kanalfinans.info sitesi üzerinden satıcı tarafından satışa sunulan uzaktan eğitim materyali, video, doküman ve benzerleridir.

3- SINIRLAMALAR

SATICI, söz konusu hizmetler ile ilgili yükümlülüklerinin yerine getirilmesini doğrudan engelleyen; doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, savaş, kısmi veya genel seferberlik ilanı, ulaşım kazalarının, yazılımdan kaynaklanan sorunların meydana gelmesi veya ilgili tedarikçilerden alınan altyapı hizmetlerinde oluşan aksama ve benzeri mücbir sebep halleri hariç hizmetlerin hizmet sürekliliğini sağlamakla yükümlüdür.

4- SÜRE

Alıcı ürünü satın almayı gerçekleştirdiği tarihten başlayarak eğitimler detay sayfasında belirtilen eğitimden yine aynı sayfada belirtilen süre boyunca faydalanabilecektir.

5- ÜCRET

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen eğitim ürünü için ücret, eğitimin satın alınma anında, bir seferde tahsil edilir.

6- TESLİMAT ve İFA

Uzaktan eğitimin fiziki teslimatı bulunmamaktadır. İnternet ortamında sunulan eğitim, ürünün satın alınması ile alıcıya kanalfinans.info internet sitesi üzerinden sunulmaya başlanır.

7- CAYMA HAKKI

Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler kapsamında olması nedeniyle ürün ile ilgili olarak alıcının cayma hakkı bulunmamaktadır.

8- İTİRAZ

Şikayet ve itirazları konularındaki başvurularını alıcı, belirtilen iletişim yollarıyla satıcıya ya da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

9- TARİH

İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda düzenlenmiş ve alıcının satın almayı gerçekleştirdiği tarihte kanalfinans.info internet sitesi üzerinden belirttiği e-posta adresine gönderilmiştir.

 

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1- TARAFLAR

1.1- SATICI

Unvan: Kanal Finans Danışmanlık Limited Şirketi

Adres: Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. Teknik Yapı Deluxia Palace A Blok No:5 A İç Kapı No: 473, Ataşehir/İstanbul

İnternet Sitesi: https://kanalfinans.info

E-posta adresi: [email protected]

1.2- ALICI

Paketi satın alan ilgili üye.

ALICI, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre fiil ehliyetine sahip olmak zorundadır. Ayırt etme gücüne sahip olmayan, kısıtlı olan, 18 yaşını doldurmamış veya 18 yaşını doldurmamış olmasına karşın evlenerek ya da mahkeme kararıyla ergin kılınmamış olanlar kanalfinans.info internet sitesine üye olamaz, işbu sözleşmede sayılan ürün/hizmetlerden faydalanamazlar.

2- SİTE

İşbu sözleşmede SİTE, https://kanalfinans.info internet sitesini ifade eder.

3- ÜRÜN

Ürün, kanalfinans.info internet sitesi üzerinden SATICI tarafından hizmete sunulan uzaktan eğitim içeriğinden internet ortamında faydalanmayı içerir.

4- KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu; ALICI’nın, SATICI’ya ait SİTE’ye elektronik ortamda bilgilerini girerek üye olup, işbu sözleşmede ve ön bilgilendirme formunda belirtilen uzaktan eğitim içeriğini satın alması ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 06.03.2011 Tarihli Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

ALICI, satışa konu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda onayladığını ve sonrasında elektronik ortamda ürünü satın aldığını işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. Ön bilgilendirme formu ve ALICI adına gönderilecek ürünlerin/hizmetlerin ücretlerini içerir fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçasıdır.

5- SÖZLEŞME TARİHİ

İşbu Sözleşme ALICI ve SATICI arasında, ALICI tarafından okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edildiği ürünün satın alınma tarihinde internet üzerinden akdedilmiş olup, bu andan itibaren hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır.

6- TESLİM ve İFA

Uzaktan Eğitim Ürünün fiziki teslimi bulunmamaktadır. Ürün, satın alınmasından sonra ürün sayfasında belirtilen süre boyunca kanalfinans.info internet sitesi üzerinden ALICI’nın hizmetine sunulacaktır.

7- ALICININ BEYAN ve TAAHHÜTLERİ

Alıcı, ürünü satın almadan önce ürünle ilgili ön bilgileri okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini yazılı olarak beyan etmiştir.

ALICI, söz konusu ürünü satın alarak ön bilgilendirme formunda belirtilen sınırlar ve şartlar kapsamında kullanım veya faydalanma hakkını elde etmiştir. ALICI, satın aldığı ürünü tüm mevzuata, işbu Sözleşme ve ön bilgilendirme formuna uygun olarak kullanacağını, hizmetlerde sunulan bilgi ve belgeleri kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, işleme, yayma, umuma iletim, yeniden iletim konusu yapmayacağını, bu konuda 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanun’da kendisine getirilen sınırlandırmalar çerçevesinde hukuki ve cezai maddeler de dahil tüm yükümlülüklere uyacağını kabul ve beyan eder.

8- SATICININ BEYAN ve TAAHHÜTLERİ

SATICI, işbu Sözleşme konusu ürünün ön bilgilendirme formunda belirtilen niteliklere uygun olması ile sorumludur. SATICI’nın, söz konusu ürün ile ilgili yükümlülüklerinin yerine getirilmesini doğrudan engelleyen; doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, savaş, kısmi veya genel seferberlik ilanı, ulaşım kazalarının, yazılımdan kaynaklanan sorunların meydana gelmesi veya ilgili tedarikçilerden alınan altyapı hizmetlerinde oluşan aksama ve benzeri mücbir sebep halleri hariç ürünün hizmet sürekliliğini sağlamakla yükümlüdür. Ürünün sunumunun SATICI’nın kendisinden kaynaklanmayan bir sebep ile imkânsızlaşması halinde, sözleşmenin ifasının imkansız olduğunu ALICI’ya makul süre içinde bildirmek ve bu sürede hizmeti durdurmakla yükümlü olacaktır.

9- ÜRÜN BEDELİ

İşbu sözleşmede belirtilen eğitim ürünün bedeli satın alınan ürün sayfasında belirtilen bedeldir. Satın alınan ürünün sayfasında belirtilen süre boyunca alıcı ürünü kullanacaktır.

10- CAYMA HAKKI

Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler kapsamında olması nedeniyle ürün ile ilgili olarak alıcının cayma hakkı bulunmamaktadır.

11- SÖZLEŞMENİN FESHİ

SATICI, ALICI’nın iş bu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini işbu Sözleşme ve ön bilgilendirme formunda belirtilen şekilde yerine getirmediği takdirde süre vermeksizin sözleşmeyi feshedebilir.

12- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI’nın ürünü satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

ALICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır.

  1. a) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un değişik 22 nci maddesinin 5 ve 6 ncı fıkrasındaki tüketici sorunları hakem heyetlerinin kararlarının bağlayıcı olacağına ilişkin üst veya tüketici mahkemelerinde delil olacağına ilişkin alt parasal sınır 1.161,67 TL,
  2. b) 1/8/2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 3.032,65 TL’dir.

13- SON BİLGİLER

13.1- İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmıştır.